GT4 på djupet – del 4 Miljö och hållbarhet globalt

2019 genomförde SRO en stor undersökning om CO2 utsläpp inom hela verksamheten enligt FN-konventionen for klimatförändringar. Det största fotavtrycket för CO2 utsläpp står alla tävlande för med 82,5%.

Totalt släpptes det ut 35 601 ton CO2 globalt till följd av verksamheten. Med det mätbara värdet sattes det en plan att bli bättre, och att redan till 2023 vara koldioxidneutrala. Då teknologin att ersätta vissa av dessa utsläpp inte existerar idag så arbetar SRO enligt rekommenderad praxis med att koldioxidkompensera med så kallade carbon credits eller ”koldioxidkrediter”.

Den här planen är validerad, stöttad och ackrediterad genom ledande koldioxid-standardinstitut. Voluntary Carbon Standard (VCS); Climate, Community and Biodiversity, Triple Gold (CCB) standard) och FN´s Sustainable Development Goals. Den är också årligen utvärderad av flera oberoende tredjepartsundersökningar.

Dessa koldioxidkrediter som SRO har kompenserat med sedan 2019 har gått till att skydda naturen i Indonesien och bland annat åstadkommit följande:

– Generat 7,5 miljoner ”Triple Gold” certifierade koldioxidkrediter årligen. Det motsvarar att ta 2 miljoner bilar från vägen.
– Skyddat skogsmark motsvarande Londons areal och därmed motverkat 447 miljoner ton CO2 utsläpp över 60 år. Det här gör det till världen största skogsbaserade utsläppsprojekt, med en total motverkan på utsläppen motsvarande Frankrikes utsläpp årligen
– Skyddar biologisk mångfald som inkluderar 5 kritisk utrotningshotade, 8 utrotningshotade och 31 utsatta arter.

För att jämföra så beräknades det att Fotbolls VM 2018 släppte ut ca2,18 miljoner ton CO2. Eller en toppmatch i Europeisk fotboll släpper ut ca 56 000 ton enligt climatetrade.com.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *