GT4 på djupet – del 5 Miljö och hållbarhet i Skandinavien

 GT4 Scandinavia följer SRO´s rekommendationer gällande bränsle, utsläpp, miljöpåverkan och att arbeta hållbart. Dessa regler följer också FIA:s och lokala förbunds rekommendationer, vilket vi också följer.

GT4 Scandinavias bränsle-partner Aspen Fuels ger oss ett bränsle som är mycket renare än traditionell bensin. Innehållet av skadliga aromatiska kolväten som t. ex bensen och andra polyaromater (PAH) är i stort sett obefintligt. Aspen alkylatbensin består till största del av råalkylat som raffineras inom EU.

Om man jämför delar i en motor som körts med konventionell bensin och en motor som körts med Aspens alkylatbensin, kan man också tydligt se skillnaden. Motorn som körts med alkylatbensin är mycket renare, medan den andra motorn har betydligt mer sot och avlagringar på många ställen.

Forskning på alternativa bränslen fortsätter också och SRO, ACO och FIA samarbetar för att ytterligare minska CO2 utsläpp. Ett av dessa bränslen testas nu inom racing och är 100% förnybart och minskar CO2 utsläppen med minst 65% https://www.fiawec.com/en/news/totalenergies-debuts-first-renewable-fuel-with-fia-wec/7286

Ett sådant bränsle skulle innebära att vi kan behålla infrastruktur, teknologi och fordon som redan existerar idag. Säkerhet vid krock och eldsvåda är kvar, räckvidden behålls och att du inte behöver ha extra kilon i bilen som ett batteri idag innebär. Vilket i sin tur innebär sämre köregenskaper, längre stoppsträcka och mer slitage.

Vi tror på att motorsport ska låta och att dagens bilar och dess teknologi kommer finnas kvar över lång tid. Råmaterial till batterikomponenter och förädlingen av dessa driver utsläpp av CO2 och också framställandet av elen när det inte görs från en förnybar källa. https://www.greenly.earth/blog-en/carbon-footprint-battery

Med förnybara bränslen och klimatkompensering är motorsporten i framkant i miljöarbetet och GT4 Scandinavia snart kanske den mest miljövänliga racingen som finns. Med ljud, lukt, GT-bilar och härlig racing. Motorsport är en upplevelse för alla sinnen.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *